صنایع غذایی دشت مشکات
Web Address : http://meshkatfood.com
E-mail : info@meshkatfood.com
Phone : 02155634819
Fox : 02155896371
Address : میدان محمدیه ابتدای خ خیام شمالی نرسیده به مخابرات پ 412
موقعیت روی نقشه :