نظرسنجی

نظرتان درباره کیفیت محصولات چیست ؟

خیلی خوب است .
خوب است .
 بد نیست .
اصلا خوب نیست .

چه چیزی محصولات مشکوة را متمایز کرده است ؟

کیفیت
قیمت
بسته بندی

مشکل محصولات مشکوة در چیست؟

طعم و بوی مطبوعی ندارد
بسته بندی
قیمت
هیچ مشکلی ندارد